al-Manik

[Arab] Yang Maha Menegah dan Menolak (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi