almanak

1. kalendar tahunan yang mengandungi senarai hari bulan dengan maklumat lain (seperti terbit dan masuk matahari, air pasang surut, peredaran bulan, dan lain-lain);
~ nautika buku tahunan yang memberikan maklumat tentang bulan, air pasang surut, matahari dan sebagainya;

2. buku yang berisi penanggalan (daftar hari bulan) dan karangan yang perlu diketahui umum.

berkongsi