Almarhumah

[Arab] kata ganti diri yang digunakan sebelum nama orang perempuan Islam, biasanya pada raja dan kerabatnya yang telah mangkat atau meninggal.

berkongsi