alip II

lip-alipan [arkaik] main cari-carian.

berkongsi