ali I

[Arab] tinggi;

mengali memperlihatkan diri untuk menarik perhatian.

berkongsi