ali baba

cara perusahaan yang memakai nama Melayu atau kelihatan saja dimiliki atau diuruskan oleh orang Melayu tetapi sebenarnya kepunyaan (diselenggarakan oleh) orang Cina atau bangsa asing yang lain:
yang mendapat keuntungan ialah orang asing melalui cara ~;

mengalibabakan menjual hak-hak yang khas bagi orang Melayu kepada orang Cina atau bangsa asing yang lain:
ada orang Melayu yang ~ hak-hak mereka.

berkongsi