alaqah

[Arab]

1. darah beku yang membesar menjadi janin (bakal bayi, bakal manusia, lembaga);

2. hati kecil:
dizahirkannya kepada ~nya di dalam hatinya.

berkongsi