alar

anak sahaya hutang-hutangan, anak hamba.

berkongsi