al-Syahid

[Arab] Yang Maha Menyaksikan Segala Kebenaran (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi