al-Samik

[Arab] Yang Maha Mendengar (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi