al-Samad

[Arab] Yang Kekal dan Menjadi Tempat Bergantung Sekalian Makhluk (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi