al-Syakur

[Arab] Yang Maha Menggandakan Balasan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi