al-Musawwir

[Arab] Yang Maha Menentukan Bentuk Rupa Makhluk-Nya (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi