al-murabahah

konsep kewangan (perbankan) Islam yang bermaksud penjualan barangan (yang dibeli terlebih dahulu) oleh pemodal kepada pembeli yang membayarnya secara ansuran dengan harga yang melebihi harga asal mengikut persetujuan bersama.

berkongsi