al-Mutaali

[Arab] Yang Maha Tinggi dan Suci (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi