al-Muhyi

[Arab] Yang Maha Menghidupkan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi