al-Muid

[Arab] Yang Maha Mengembalikan Ciptaan-Nya (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi