al-Muhsi

[Arab] Yang Maha Mengira (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi