al-Muhit

[Arab] Yang Maha Melingkungi Segala-galanya (salah satu nama Allah).

berkongsi