al-Hakam

[Arab] Yang Maha Menentukan Hukuman (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi