al-Hai

[Arab] Yang Maha Hidup (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi