al-Dar

[Arab] Yang Mendatangkan Kemudaratan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi