aldehid

(Kimia) kumpulan sebatian organik yang mempunyai radikal -CHO (mis formaldehid dan asetaldehid).

berkongsi