al-Awwal

[Arab] Yang Awal dan Tiada Permulaan (satu daripada 99 nama Allah.

berkongsi