al-Azim

[Arab] Yang Maha Agung (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi