akustik

1. kajian saintifik tentang bunyi;

2. (Fizik) berkenaan bunyi atau deria pendengaran.

berkongsi