akus

(Sanskrit) kusa gajah, besi kuasa [Kedah].

berkongsi