aktuil

[Indonesia-Belanda] sedang menarik perhatian orang banyak, baru, hangat (berita dan lain-lain):
pokok perbincangan yang ~.

berkongsi