aktentas

[Indonesia-Belanda] beg tempat surat-surat;
importir ~ [kiasan] pengimport yang tidak sungguh-sungguh (mencari keuntungan dengan menjual lesen import).

berkongsi