akta

1. undang-undang (yang digubal dan diluluskan oleh parlimen dan sebagainya);

2. surat sijil:
~ guru;

3. surat keterangan yang disahkan oleh suatu badan rasmi atau badan pemerintah:
~ notaris;
~ syarikat
undang-undang yang mengawal pembentukan, penubuhan, pengurusan wang, dan pembubaran syarikat;

mengaktakan menjadikan sebagai akta (undang-undang):
perkara itu perlu dikaji dengan teliti sebelum diaktakan.

berkongsi