akhirat

[Arab] alam tempat kita berada sesudah kita mati, alam yang kekal (sesudah hari kiamat), alam yang baqa;
dunia ~
a) dunia dan akhirat;
b) (untuk) selama-lamanya:
minta maaf dunia ~;

keakhiratan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhirat.

berkongsi