agronomi

sains pertanian atau cabang ilmu pertanian yang berkaitan dengan pengelolaan tanah untuk menghasilkan tanaman.

berkongsi