afal

[Arab] (jamak kepada fiil) kelakuan, perbuatan:
orang itu baik ~nya.

berkongsi