afasia

(Perubatan) keadaan tidak berupaya untuk memahami atau mengungkapkan sesuatu ujaran yang disebabkan oleh penyakit atau kecederaan pada otak.

berkongsi