ad valorem

(Undang-undang) duti yang dikenakan mengikut nilai barang.

berkongsi