ad rem

(Latin) berkaitan atau bertepatan dengan sesuatu perkara dan sebagainya (berkenaan (dengan) jawaban dan lain-lain), tepat benar.

berkongsi