acak II

[Jakarta];

mengacak melakukan sesuatu tidak dengan peraturan, mengacaukan;

acak-acakan kacau-bilau, tidak teratur.

berkongsi