abon

[Jawa] sayatan daging yang dibubuh rempah dan digoreng.

berkongsi