aboi

[Cina] panggilan kepada kepala atau pembesar orang Cina.

berkongsi