abiogenesis

(Biologi) penjanaan (secara hipotesis) benda hidup daripada benda bukan hidup.

berkongsi