abintara

[sastera lama] pesuruh raja;

bentara.

berkongsi