abjad

1. huruf-huruf dalam sesuatu bahasa yang disusun mengikut urutan yang tertentu (seperti A, B, C hingga Z bagi tulisan Rumi dan alif, ba, ta hingga nya bagi tulisan Jawi);
menurut (urutan) ~ menurut urutan huruf dalam abjad;

2. urutan atau susunan huruf Arab (dengan setiap huruf mempunyai nilai angka untuk menyatakan tahun dan lain-lain, misalnya alif = 1, ba = 2, jim = 3, dal = 4, dan lain-lain);

mengabjadkan menyusun (perkataan dan lain-lain) menurut abjad:
~ nama semua peserta;

pengabjadan perihal mengabjadkan, penyusunan perkataan (senarai nama dan lain-lain) mengikut urutan abjad.

berkongsi