zulmat

[Arab]

1. gelap (kerana ribut), kegelapan;

2. keadaan sesat tanpa hidayah.

berkongsi