Zulkaedah

[Arab] bulan yang kesebelas (mengikut perhitungan tahun Hijrah).

berkongsi