wara

wara-wara pemberitahuan, pengumuman, pengisytiharan.

berkongsi