war

[Kelantan] berasa dahaga kerana makan kacang (kuih dan lain-lain).

berkongsi