wajar

1. memang begitu (tidak dibuat-buat, ditambah-tambah, dan lain-lain);
nasi ~ nasi biasa (nasi putih, tidak bersantan, dan lain-lain);

2. sebagaimana yang sepatutnya (bersesuaian, kena pada tempatnya, dan sebagainya), dapat diterima atau dipertahankan sebagai munasabah, seharusnya, semestinya, sepatutnya:
kaum wanita harus mendapat tempat yang ~ dalam masyarakat;
tuntutan rakyat yang ~ untuk keperluan hidup;

sewajar;
~ dengan sama halnya dengan, selaras dengan, setimbal dengan, sesuai dengan;

sewajarnya
1. memang begitu halnya (keadaannya dan lain-lain), sebenarnya (demikian), sememangnya:
sebagai seorang yang dilahirkan di Negeri Sembilan, maka sudah ~ pula saya sentiasa bersimpati dengan perjalanan adat Perpatih di Negeri Sembilan;

2. memang begitu sifatnya (kudratnya, tabiatnya), sudah semestinya begitu:
pertengkaran antara puak pembangkang dengan puak kerajaan yang berlaku dalam parlimen itu sudah ~;

3. dengan begitu sahaja, tidak dibuat-buat (dipaksa-paksa), dengan sendirinya:
jangan dihalang fikiran kanak-kanak yang tumbuh dengan ~;

4. sesuai dengan yang seharusnya, sebagaimana mestinya, sebagaimana patut:
kandungan Quran itu harus difahami dengan ~;

mewajarkan menjadikan dapat diterima atau dianggap sebagai sepatutnya atau seharusnya demikian, menjadikan (memperlihatkan dan sebagainya) wajar:
filem ini tidak berusaha untuk ~ kekuasaan kolonial bangsa kulit putih;
saya tidak nampak sebarang alasan atau hujah yang kuat yang dapat ~ kita bertindak menghapuskan tulisan Jawi;

kewajaran perihal wajar:
perbincangan di atas telah menunjukkan ~ pendirian ini;
apakah ada ~ atau tidak untuk bertindak sedemikian?

berkongsi