variasi

1. penyimpangan atau sesuatu yang menyimpang daripada keadaan (sifat, ciri-ciri, dan sebagainya) yang lazim atau standard, kelainan:
~ bahasa;

2. bentuk dan lain-lain yang tidak seragam atau berbeza-beza, kelainan atau pelbagaian (dalam bentuk, reka cipta, dan lain-lain):
~ reka bentuk kraftangan tempatan terhad dan tidak banyak berubah;

3. penyimpangan pada ciri-ciri organisma daripada yang biasa bagi kumpulannya;

bervariasi berlainan atau berbeza-beza keadaaan (bentuk, ciri atau sifatnya dan sebagainya):
kehidupan kesusasteraan mulai beragam dan ~;
latihan selalunya dijalankan dalam bentuk permainan kecil yang ~ supaya pemain tidak merasa bosan semasa menjalani latihan;

memvariasikan menjadikan bervariasi:
~ teknik pengajaran dan pemelajaran dapat mengelakkan perasaan jemu dan meningkatkan kemahiran berfikir pelajar.

berkongsi