varian

1. sesuatu yang menyimpang atau berlainan daripada yang lazim atau standard, kelainan;

2. bentuk atau ejaan yang berlainan bagi perkataan yang sama.

berkongsi