urus setia

1. = pejabat ~ pejabat yang bertanggungjawab tentang kerja-kerja kesetiausahaan, perkeranian, dan pentadbiran sesebuah badan perundangan, majlis atau pertubuhan antarabangsa, sekretariat;

2. kakitangan pejabat urus setia, sekretariat;

3. bangunan atau bilik tempat pejabat urus setia ditempatkan, sekretariat;

berurus setia mempunyai urus setia (sekretariat);

keurusetiaan (segala hal) yang berkaitan dengan tugas, fungsi, aktiviti dan sebagainya urus setia:
untuk membincangkan dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan ~ sidang MABBIM yang akan datang.

berkongsi